adwokat arletta maria slowinska kancelaria adwokacka lipowa 1 goleniow
 

ADWOKAT

ARLETTA MARIA SŁOWIŃSKA

Stać za racją, prawem człowieka, a nie martwym przepisem, oto dla mnie najwyższy zaszczyt i największe wyzwanie!

tel 505 849 917     email adwokat.arlettaslowinska@onet.pl

Adwokat Arletta Maria Słowińska jest członkiem Izby Adwokackiej

w Szczecinie, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie - nr wpisu 363. Specjalizuje się w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, sprawach prawa pracy.

 

Z wielką pasją zwiedza polskie zamki

i fortyfikacje i zaczytuje się

w kryminałach; wyznaje zasadę, że nie ma sytuacji bez wyjścia, gdy zamykają się drzwi, są jeszcze okna....

 

 

 

Zakres działalności adw. Arletty M. Słowińskiej to:

 

- obrona i reprezentacja Klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi w Polsce (sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym;

- obrona i reprezentacja Klientów w prokuraturze, policji, zakładzie karnym i areszcie śledczym;

- udzielanie pomocy prawnej w sprawach karnych, w sprawach cywilnych, w sprawach rodzinnych, w sprawach prawa pracy;

- sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych oraz pism urzędowych;

- udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych;

- sporządzanie skargi konstytucyjnej, skargi kasacyjnej, kasacji, subsydiarnego aktu oskarżenia;

- negocjacje mediacyjne i ugodowe, bo jest wielką zwolenniczką zasady, że do Sądu należy zwracać się na końcu, nie na początku zaistnienia sporu;

- wszelkie nietypowe problemy prawne, albowiem nie ma miesiąca, aby taki na drodze zawodowej adw. Arletty M. Słowińskiej się nie pojawił.

 

WYNAGRODZENIE

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 200 zł (do ceny dolicza się 23% podatek VAT), zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

 

W rozliczeniach z Klientami stosuję  system wynagrodzeń oparty na indywidualnie ustalanych ryczałtach za prowadzenie danej sprawy, biorąc pod uwagę rodzaj sprawy, jej zawiłość, niezbędny nakład pracy, czy też ryczałtach miesięcznych z limitem godzin.

 

Przy ustalaniu kosztu reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach cywilnych stawka uzależniona jest od wartości sporu oraz brany jest pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata.

 

Honorarium adwokackie jest płatne z góry – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty.

 

W przypadku powierzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza Goleniowem, należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danego organu, stosownie do treści przepisów normujących zwrot kosztów dojazdów pracowników

w ramach tzw. delegacji.

 

Kancelaria Adwokacka adw. Arletty M. Słowińskiej jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

 

INFORMACJE

COFNIJ

DALEJ

KONTAKT

ADWOKAT ARLETTA MARIA SŁOWIŃSKA

 

KANCELARIA ADWOKACKA

 

ul. Lipowa 1A/2, 72-100 Goleniów

 

 

 

tel. kom. 505 849 917

 

 

 

e-mail: adwokat.arlettaslowinska@onet.pl

 

NIP 8561812194 REGON 321242980

 

www.as–kancelaria.com.pl

 

RACHUNEK BANKOWY

 

62 1950 0001 2006 7664 4033 0002

 

W celu skorzystania z porady prawnej konieczne jest uprzednie umówienie

terminu spotkania